< HOME

CEDEC Steering Committee

(In principle, what each body belongs to is correct as of April 1, 2012 . The expression used by the company to which it belongs takes priority.)

CEDEC Steering Committee

Chairperson
 • Naohiro Saito

  Naohiro Saito

  NAMCO BANDAI Studios Inc.

Vice-chairperson
 • Takashi Shoji

  Takashi Shoji

  Sega Corp.

 • Takechika Tsurutani

  Takechika Tsurutani

  POLYGON MAGIC, INC.

Fellow
 • Kenji Matsubara

  Kenji Matsubara

  Zynga Japan K.K.

 • Naoto Yoshioka

  Naoto Yoshioka

  Independent Contractor

Program Working Group
Leader
 • Takashi Shoji

  Takashi Shoji

  Sega Corp.

Operation
 • Mikio Fujimura

  Mikio Fujimura

  Konami Digital Entertainment, Inc.

Programming
 • Mataro Minamino

  Mataro Minamino(Leader)

  POLYGON MAGIC, INC.

 • Masao Watanabe

  Masao Watanabe

  CyberConnect2 Co., Ltd.

Visual Arts (VA)
 • Tetsuya Kanakubo

  Tetsuya Kanakubo(Leader)

  NAMCO BANDAI Studios Inc.

 • Toshiyuki Kamei

  Toshiyuki Kamei

  Dimps Corporation

Sound (SND)
 • Tetsukazu Nakanishi

  Tetsukazu Nakanishi(Leader)

  NAMCO BANDAI Studios Inc.

 • Yoshinori Tsuchida

  Yoshinori Tsuchida

  SQUARE ENIX CO., LTD.

Online / Network (NW)
 • Hiroshi Kadowaki

  Hiroshi Kadowaki(Leader)

  DeNA Co., Ltd.

 • Atsushi Fukuda

  Atsushi Fukuda

  Konami Digital Entertainment, Inc.

Game Design (GD)
 • Masanobu Endoh

  Masanobu Endoh(Leader)

  MOBILE & GAME STUDIO Inc.

 • Masahide Kito

  Masahide Kito

  NAMCO BANDAI Studios Inc.

Production (PD)
 • Takashi Shoji

  Takashi Shoji(Leader)

  Sega Corp.

 • Mikio Fujimura

  Mikio Fujimura

  Konami Digital Entertainment, Inc.

Business and Management (BM)
 • Yasuyuki Saito

  Yasuyuki Saito(Leader)

  HEXADRIVE Inc.

 • Shigenobu Nakamura

  Shigenobu Nakamura

  Sega Corp.

Fundamental Technologies
 • Koji Mikami

  Koji Mikami

  Tokyo Univesity of Technology

 • Homei Miyashita

  Homei Miyashita

  Meiji University

Interactive
 • Takashi Imagire

  Takashi Imagire(Leader)

  GREE, Inc.

 • Takashi Kokawa

  Takashi Kokawa

  Sega Corp.

International Track
 • Naoto Yoshioka

  Naoto Yoshioka(Leader)

  Independent Contractor

CEDEC AWARDS Working group
Leader
 • Naohito Kano

  Naohito Kano

  Capcom Co., Ltd.

Member
 • Yutaka Koga

  Yutaka Koga

  Tecmo Koei Games Co., Ltd.

CEDEC Digital Library (CEDiL) WG
Leader
 • Kazunobu Uehara

  Kazunobu Uehara

  NAMCO BANDAI Studios Inc.

Public Relations Working Group
Leader
 • Takechika Tsurutani

  Takechika Tsurutani

  POLYGON MAGIC, INC.

Member
 • Mio Kaneko

  Mio Kaneko

  BANDAI Co., Ltd.

Sponsor Ship working Group
Leader
 • Terumasa Kodaka

  Terumasa Kodaka

  Web Technology Corp.

Member
 • Hiroaki Kondo

  Hiroaki Kondo

  Dolby Japan K.K.

 • Takechika Tsurutani

  Takechika Tsurutani

  POLYGON MAGIC, INC.

Systems Working Group
Leader
 • Kazunobu Uehara

  Kazunobu Uehara

  NAMCO BANDAI Studios Inc.

Member
 • Takashi Kokawa

  Takashi Kokawa

  Sega Corp.

Event Working Group
Leader
 • Hiroaki Kondo

  Hiroaki Kondo

  Dolby Japan K.K.

Member
 • Masaya Kinoshita

  Masaya Kinoshita

  Taito Corporation

Advisory Board
Member
 • Ken Anjyo

  Ken Anjyo

  OLM Digital, Inc.

 • Masahiko Inami

  Masahiko Inami

  Keio University

 • Toshimasa Ebina

  Toshimasa Ebina

  Konami Digital Entertainment, Inc.

 • Akihiro Tashiro

  Akihiro Tashiro

  Microsoft Japan Co., Ltd.

 • Junpei Tsuda

  Junpei Tsuda

  Tecmo Koei Games Co., Ltd.

 • Kengo Nakajima

  Kengo Nakajima

  MMOG Developer

 • Yoshihisa Hashimoto

  Yoshihisa Hashimoto

  SQUARE ENIX CO., LTD.

 • Tsutomu Horikawa

  Tsutomu Horikawa

  Sony Computer Entertainment Inc.

 • Hiroshi Matsuyama

  Hiroshi Matsuyama

  CyberConnect2 Co., Ltd.

 • Takashi Mizutani

  Takashi Mizutani

  Sony Computer Entertainment Inc.

 • Yoichiro Miyake

  Yoichiro Miyake

  SQUARE ENIX CO., LTD.

Secretariat

Gakuto Kobayashi/COMPUTER ENTERTAINMENT SUPPLIER'S ASSOCIATION

Observers

Shun Arai /Game developer
Kiyoshi Shin/IGDA Japan
Takahito Tejima
Nobuyuki Matsushima/CAPCOM

Alumni

Member
 • Takayuki Itagaki

  Takayuki Itagaki

 • Masashi Okamoto

  Masashi Okamoto

  Lyles

 • Yoshinaru Sunazuka

  Yoshinaru Sunazuka

  True Grit Inc.